بررسی کارآیی چهار روش استخراج DNA از زنبورعسل کوچک Apis florea (Hymenoptera: Apidae) جهت انجام آزمایشات ژنتیکی

پیام:
چکیده:
استخراج DNA اولین مرحله در انجام آزمایشات ژنتیکی است، لذا کیفیت و کمیت مناسب DNA استخراج شده در مطالعات مولکولی امری بسیار ضروری می باشد. از این رو دستیابی به روش یا روش هایی که به سهولت استخراج DNA از زنبورعسل کوچک Apis florea Fabricius که یکی از دو گونه زنبورعسل موجود در ایران است کمک کند، می تواند حائز اهمیت باشد. این گونه زنبورعسل به دلیل پراکندگی گسترده و همچنین ایفای نقش مستقیم در گرده افشانی گونه های زراعی، باغی و جنگلی از اهمیت مطالعاتی زیادی برخوردار است. به همین دلیل در این مطالعه چهار روش استخراج DNA شامل بهینه نمکی، فنل-کلروفرم، CTAB و CTAB+SDS به منظور گزینش مناسب ترین روش استخراج DNA زنبورعسل کوچک مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت. سپس کیفیت و کمیت DNA استخراجی با استفاده از روش های اسپکتوفتومتری و ژل آگارز مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به کمیت و کیفیت DNA استخراج شده، روش CTAB+SDS برای استخراج DNA از زنبورعسل کوچک قابل توصیه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948755 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!