مناسب بودن گرده های گیاهی مختلف به تنهایی و در ترکیب با تخم کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) برای کنه شکارگر Neoseiulus barkeri Hughes (Acari: Phytoseiidae)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این پژوهش تاثیر رژیم های غذایی شامل گرده های ذرت، خرما، آفتابگردان، گردو، گرده زنبور عسل و طعمه طبیعی (کنه تارتن دولکه ای) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±27 درجه سلسیوس، دوره روشنایی 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و رطوبت 80-70 درصد) بر خصوصیات زیستی کنه شکارگر Neoseiulus barkeri Hughes مورد مقایسه قرار گرفت. درصد تلفات مراحل لاروی و پورگی کنه شکارگر در صورت تغذیه انحصاری از گرده های زنبور عسل و آفتابگردان صد در صد بود. طول دوره رشدی مراحل مختلف زیستی کنه شکارگر در صورت تغذیه با گرده های گیاهی مختلف با یکدیگر اختلاف معنی داری داشت. نسبت جنسی (نر+ماده /ماده) با تغذیه از گرده خرما (58٪)، کنه تارتن (77٪) و گرده های مورد آزمون+ کنه تارتن بیشتر بود. بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت در صورت تغذیه از گرده ذرت + کنه تارتن (244/0 بر روز) و گرده خرما + کنه تارتن (225/ 0 بر روز) بود. طول عمر افراد ماده با تغذیه از گرده خرما + کنه تارتن (12/12 روز) و گرده گردو (15/11 روز) طولانی تر از سایر تیمارها بود. طول عمر نر و ماده در صورت تغذیه از گرده طولانی تر بود و میزان تخم گذاری هم در صورت تغذیه از گرده + کنه تارتن بیشتر بود. کنه شکارگر در صورت تغذیه انحصاری از گرده ذرت، گردو و خرما مراحل زیستی را تکمیل کرده و قادر به تخم گذاری بود. بر اساس یافته های این تحقیق، گرده ذرت، خرما و گردو برای پرورش انبوه این کنه شکارگر مناسب بود و کنه شکارگر در صورت تغذیه انحصاری از گرده های ذرت، گرده گردو و گرده خرما قادر به زیست بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948756 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!