بررسی واژه بست در زبان تاتی گونه دروی

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر واژه بست ها را در زبان تاتی بررسی می کند. هدف آن شناخت انواع واژه بست ها و جایگاه هر کدام در این ‏زبان است. رفتار دوگانه واژه بست و شباهت آن به وند، انگیزه اصلی نگارندگان بوده است. بررسی و جمع آوری داده ها به ‏روش میدانی و براساس شم زبانی یکی از نویسندگان بوده است. بررسی داده های تاتی نشان داده است که طبقه بندی انواع ‏واژ ه بست ها در این زبان شباهت ها و تفاوت هایی با زبان فارسی دارد. انواع واژه بست ها در زبان تاتی عبارت اند از: علامت ‏جمع و معرفگی برای انسان، ضمایر متصل غیرفاعلی، ضمایر پی بستی یا متصل فاعلی، نشانه صفت، نشانه نکره، نشانه ‏تاکید فعل، قید پی بستی، ضمیر شخصی اول شخص مفرد وحالت نماها. در بررسی ویژگی های کلی واژه بست ها در این زبان ‏همانند زبان های دیگر، میزبان، جهت، نقش و تکیه اهمیت بسیار دارند. نکته جالب در این زبان این است که شناسه ها ‏برخلاف فارسی، واژه بست هستند و ترکیب چند واژه بست نیز در آن امکان پذیر است. ‏
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948856 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.