راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها

پیام:
چکیده:
هدف این مطالعه ارائه راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن هاست. بدین منظور از ترکیبی از پژوهش های کمی و کیفی استفاده شد. راهکارها از طریق مطالعه منابع معتبر داخلی و خارجی و بررسی نظرات صاحب نظران، استخراج و در چهار دسته بر اساس «معماری برنامه درسی تربیت معلم ایران» و تحت چهار عنوان شامل «شایستگی های معطوف به دانش موضوعی»، «شایستگی های معطوف به دانش تربیتی»، «شایستگی های معطوف به عمل تربیتی موضوعی» و «شایستگی های معطوف به دانش عمومی» طبقه بندی شدند. نظرات چهار گروه استادان دانشکده های علوم تربیتی، استادان تربیت معلم، معلمان خبره و دانشجومعلمان در خصوص وضعیت و اولویت اثربخشی راهکارها، جمع آوری و تحلیل شد. میانگین امتیازات راهکارها، از نظر همه گروه های پاسخگو در همه موارد (به استثناء دو مورد) یکسان بوده است. این نتایج نشان می دهد که نوعی مشابهت (دست کم بر اساس تحلیل آماری)، بین نظرات متخصصان (استادان دانشگاه ها) و ذینفعان (معلمان و دانشجو معلمان) درباره راهکارهای شناسایی شده وجود دارد. این موضوع همسویی عرصه های «نظر» و «عمل» را نشان می دهد که موجب سهولت بیشتر برنامه ریزی رشد حرفه ای معلمان می گردد. همچنین راهکارهای «کسب شایستگی های معطوف به دانش موضوعی» با کسب میانگین 84/15 بالاترین قابلیت و راهکارهای «کسب شایستگی های معطوف به عمل تربیتی موضوعی» با کسب میانگین 52/95 دارای کمترین قابلیت هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949360 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.