چارچوب مفهومی تدوین بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی کودکان نارساخوان

پیام:
چکیده:
هدف کلی پژوهش، بررسی چارچوب مفهومی ساخت بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی برای کودکان نارساخوان از طریق مولفه های شناختی و عصب روان شناختی نارساخوانی است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس همه پژوهش های انجام گرفته از سال 2001 تا سال 2017 در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار Nvivo بررسی شدند.تحلیل داده ها، 8 مضمون سازمان دهنده شامل: نقایص شناختی- ادراکی، نقص در مهارت های حافظه، نقص در توجه، نقص در پردازش واج شناختی، نقص در انسجام مرکزی، نقص در سرعت نامیدن و پردازش، نقص در مهارت های حرکتی و نقص در کارکردهای اجرایی را آشکار ساخت، همچنین 38 مضمون پایه نیز برای ساخت بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی برای کودکان نارساخوان معرفی گردیده است. به منظور روایی و مناسب بودن مضامین مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای طراحی و بین خبرگانی که دانش و تبحر در حوزه اختلالات یادگیری داشتند توزیع گردید و پایایی کدگذاری با استفاده از روش هولستی مورد تایید قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.