معرفی یک آرایه و 7 میزبان جدید برای قارچ‎های Erysiplaes از ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی و شناسایی سفیدک های سطحی استان لرستان اقدام به جمع آوری قارچ های مولد سفیدک سطحی (Erysiphales) از پارک‏ها، مزارع و رویشگاه‎های طبیعی شد. پس از شناسایی گیاهان و میکرومتری اندام‎های قارچی و ثبت مشخصات مورفولوژیک در نهایت با استفاده از کلیدهای شناسایی و مقالات معتبر قارچ‎های عامل سفیدک پودری شناسایی شدند. در این بررسی گونه‎های Erysiphe pisi var. pisi (روی Lathyrus annus L.، Astragalus alpinus L.، Medicago hispida L.)، E. rayssiae، (روی Spartium junceum L.)، E. ligusteri (روی Ligastrum vulgare L.)، G. ambrosiae (روی Zinnia elegans L.، Verbascum sp.)، Leviellulacylindrospora(روی Spinaciao leracea L.) شناسایی شدند. گونه E. ligusteriبرای اولین بار از ایران گزارش می‎شود و برای فلور ایران جدید است. همچنین میزبان‎هایبرگ نو (Ligastrum vulgare L.)، اسفناج.(Spinacia oleracea L.)، گل ماهور (Verbascum thapsus L.)، طاووسی (Spartium junceum L.)، خلر (Lathyrus annus L.)، گون سمی (Astragalus alpinus L.) و یونجه سیاه (Medicago hispida L.) به عنوان میزبان‎های جدیدی برای راسته Erysiphales در ایران گزارش می‏شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
146 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949370 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!