بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه: یک مطالعه مقطعی توصیفی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
اسهال یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی کشورهای درحال توسعه است.. شایع ترین علت گاستروانتریت در کودکان عفونت های ویروسی می باشد که نیاز به تجویز آنتی بیوتیک ندارد و مقاومت به آنتی بیوتیک یکی از مهم ترین مشکلات پزشکی در چند دهه اخیر می باشد لذا این مطالعه جهت بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان. شهید مطهری ارومیه صورت گرفت.
مواد و روش کار
در این مطالعه مقطعی توصیفی، پرونده 104 بیمار بستری با گاسترو آنتریت موردبررسی قرار گرفت. و کودکان به سه گروه سنی 6 ماه تا 3 سال، 3 سال تا 5 سال و بالای 5 سال, تقسیم شدند و داده های مربوط به علائم بالینی، مدت اسهال و نتایج آزمایشگاهی ثبت شد و با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در کل نتایج حاصل از بررسی 104 کودک بیمار نشان داد که بیشترین آنتی بیوتیک مصرفی سفتریاکسون می باشد (83 نفر,79.8 درصد) و 6 نفر (8/5 درصد) سفتی زوکسیم و 15 نفر (4/14 درصد) هیچ آنتی بیوتیکی دریافت نکرده اند. و نشان می دهد که اکثر تجویزهای آنتی بیوتیکی به طور بی رویه و بدون توجه به نتایج آزمایشگاهی بوده است.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینکه اکثر گاستروآنتریت ها ویروسی می باشند. لازم است جهت جلوگیری از مقاومت های میکروبی در اسهال بر اساس نتایج آزمایشگاهی (کشت و آنالیز مدفوع) در موارد مناسب و لازم تجویز گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
881 -886
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949949 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!