نقش تذکرات گفتاری حاملان علوم قرآن در راهیابی به دانائی های فطری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
نگارنده، تذکرات گفتاری حاملان علوم قرآن یعنی پیامبر و ائمه معصومین: را در راهیابی انسانها به دانایی های فطری موثر می داند و این تاثیر را در چند محور توضیح می دهد. ابتدا مبانی الفاظ و دلالت آنها را بر اساس علوم بشری و مبانی الهی می آورد و با هم مقایسه می کند. آنگاه حقیقت تذکر از طریق الفاظ در علوم الهی را توضیح می دهد، به جهات تذکاری قرآن به عنوان کلام الله اشاره دارد؛ با این مبنا که نصوص وحیانی، کلام الهی را ذکر، پیامبر را مذکر و حاملان علوم قرآن را اهل الذکر شناسانده اند. این همه در جهت تذکر انسانها به معرفت فطری به کار می آید. نگارنده توحید را فطری می داند و آن را با توصیف «بینونت خدا از خلق» می شناساند و تنزیه را در آن اصل می گیرد. دوازده پیوست مقاله نیز برای تبیین و توضیح مطالب متن، نکاتی در بر دارد. در این مقاله از آثار میرزا مهدی اصفهانی بسیار استفاده شده است.  
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950087 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!