کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
بیماری ویروسی سپتی سمی هموراژی (VHS) یکی از مهم ترین بیماری های این ماهی است که اخیرا در ایران شیوع گسترده-ای یافته وخسارت های بسیار سنگینی را بر پرورش دهندگان تحمیل کرده است. به منظور شناسایی و اطمینان از وجود عامل بروز این تلفات، نمونه برداری از مزارع پرورشی استان چهارمحال و بختیاری- که کانون اصلی همه گیری و تلفات بالا بود صورت گرفت. ماهیان دارای علایم بالینی انتخاب و اندام های، کلیه قدامی، طحال، قلب و مغز آن ها جدا و در الکل 70 درصد ذخیره شدند. بر اساس آزمایش RT-PCR، بیماری VHS تایید شد؛ سپس برای استفاده در بررسی سرولوژیک VHS، یک قطعه از ژن نوکلئوکپسید(N) ویروس VHS، با پرایمرهای پیشنهادی OIE و اندکی تغییر، تکثیر و قطعه مورد نظر در وکتور PMAL-C2X کلون و سپس در باکتری اشیرشیاکلی Rosetta بیان گردید. پروتئین بیانی با کمک ستون کروماتوگرافی رزین آمیلوز خالص شد. پروتئین هدف با وزن KDa61 ازطریق SDS-PAGEو متعاقب آن ایمونوبلاتینگ ارزیابی شد. مشاهده بیان پروتئین با وزن ملکولی قابل انتظار در SDS-PAGE و واکنش مثبت این پروتئین با سرم موش ایمن شده با پروتئین MBP در ایمونوبلات نشان دهنده بیان موفق این قطعه از پروتئین در باکتری اشیرشیاکلی بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950261 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!