نگاهی تحلیلی به تاریخ اخلاق پزشکی اسلامی؛ مطالعه ی موردی آثار ابن الجزار، اهوازی، ابن سینا و جرجانی

پیام:
چکیده:
بازخوانی تاریخ اخلاق پزشکی، تحلیل و بررسی سیره و آثار پزشکان پرآوازه دوره ی اسلامی و بهره برداری از این میراث گرانبها ضرورتی انکارناپذیر است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، کتاب های طب الفقراء و المساکین اثر ابن الجزار، کامل الصناعه الطبیه اثر اهوازی، القانون فی الطب اثر ابن سینا و ذخیره ی خوارزمشاهی اثر جرجانی بررسی و واکاوی شده است. از تحلیل دستورالعمل ها و توصیه های اخلاقی مندرج در آن ها در تعامل پزشک و بیمار و نیز سیره ی عملی آنان در این زمینه، شش اصل از اصول مهم اخلاق پزشکی اسلامی به دست آمده که عبارت اند از: توکل به خدا، سودرسانی، آسیب نرساندن، امانت داری، شفقت و احسان. از اصول مذکور، دو اصل سودرسانی و آسیب نرساندن، بیش از اصول دیگر در کانون توجه و تاکید بوده است که می تواند حاکی از اهمیت این دو اصل اخلاقی در آموزه های اسلامی باشد. موضوعات اخلاقی در حیطه ی امور پزشکی دوره ی اسلامی، تنوع و گستردگی و ضرورت های کنونی را نداشته است؛ ازاین رو در مباحث مربوط به پیش از ولادت و آغاز حیات انسان، تنها به ممنوعیت سقط جنین اشاره شده و از مراقبت های پایان حیات بیمار بحثی به میان نیامده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950374 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!