طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش بینی نقاط طلایی قیمت سهام

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش بینی نقاط طلایی در نمودار قیمت سهام ،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد.جهت انجام این پژوهش از داده های صنعت خودرو، و ساخت قطعات طی سال 1380 تا 1395 استفاده شده است.در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به کارگیری مدل های مختلف پیش بینی مبتنی بر داده کاوی مقایسه قرار گرفت،در مرحله بعد متغیرهای پژوهش به وسیله الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد و مجددا مدل سازی انجام پذیرفت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نقاط طلایی با دقت قابل قبول پیش بینی پذیرند و بهینه سازی در همه مدل ها باعث افزایش دقت پیش بینینمی گردد اما خطای فاحش را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!