محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت های با منافع دوگانه

پیام:
چکیده:
شرکت های با منافع دوگانه، موسساتی هستند که در آنها حداقل یکی از سهامدارانش همزمان طلبکار (بستانکار) شرکت باشد. با توجه به وجود اختلاف بین حق رای دادن و حقوق جربان های نقدی، انتظار می رود که وجود منافع دوگانه در ساختار مالکیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها شود. این امر نشان می دهد که احتمالا محیط اطلاعاتی در شرکت های با منافع دوگانه ضعیف تر بوده و لذا مدیران این شرکت ها انگیزه بالاتری برای کنترل و گسترس اطلاعات دارند. از طرفی به نظر می رسد که در شرکت های با منافع دوگانه به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و کیفیت پایین تر اطلاعات داخلی، انگیزه بالاتری برای مدیریت سود فرصت‎طلبانه دارند. جامعه آماری این پژوهش شامل 186 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت‎های با منافع دوگانه، محیط اطلاعاتی ضعیف تر است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت سود بر محیط اطلاعاتی تاثیر معنادار و معکوس دارد. به عبارتی، مدیریت سود، کیفیت محیط اطلاعاتی را کاهش می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که منافع دوگانه تاثیر معناداری بر ارتباط بین مدیریت سود و محیط اطلاعاتی ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
315 -331
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950921 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!