نقش طب سنتی و فیزیولوژی انسانی بر معماری حمام ایرانی(نمونه موردی: حمام که یار ده دشت، حمام علی قلی آقا اصفهان، حمام وکیل شیراز و حمام بکان بهبهان)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
حمام های ایرانی، بخشی افتخارآمیز از هنر معماری ایران هستند که زبان گویایی از فرهنگ غنی ایرانیان است. حمام یکی از کاربردی ترین، فنی ترین و متنوع ترین عناصر معماری ایران است که متاسفانه اطلاعات موجود پیرامون آن، بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و معماری آن از بعد فضایی درمانی، به دلیل تعداد اندک پژوهش های میان رشته ای، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تحقیق حاضر با رجوع به منابع معتبر طب سنتی، به رابطه عناصر حمام های ایرانی با مسئله پیشگیری و درمان و نیز چگونگی شکل گیری حمام در گرو تعادل ارکان اربعه، مزاج و اخلاط می پردازد. با توجه به اینکه تبیین نظام سلسله مراتب حمام بر مبنای کارکردهای بهداشتی و درمانی بوده است، هدف این تحقیق، مطالعه این فرضیه است که معماری حمام های ایرانی از ادوار پیش از اسلام و سپس در دوران اسلامی، در راستای حفظ سلامتی و یا درمان شکل گرفته است.
مواد و روش ها
مقاله حاضر بر آن است از روزنه متون تاریخی و طبی در باب درمان و معماری، پیوند میان این دو را در حمام ایرانی با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی، توصیف و تحلیل کند.
یافته ها
با بررسی نمونه حمام های پیش از اسلام و سپس در دوران اسلامی، می توان گفت حمام های ایرانی با توجه به اعتدال ساختار دو وجهی بدن و نفس انسان، با کارکرد درمانی شکل گرفته اند. در این حمام ها از مفاهیم و مبانی مشترک طبیعت، انسان و محیط مصنوع و اصل سلسله مراتب با توجه به مزاج و ارکان و امور طبیعیه که همراه با تغییر تدریجی در حمام است، استفاده شده است.
نتیجه گیری
بنظر می رسد یک رابطه دوسویه بین شکل، ساختار و عناصر حمام های ایرانی و سلامت انسان وجود داشته که در راستای حفظ سلامتی و درمان شکل گرفته است؛ از این رو تحقیق حاضر، فرضیه ارائه شده را تایید می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951026 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!