بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
حکیم نجیب الدین سمرقندی، یکی از دانشمندان ایرانی قرن ششم و هفتم هجری قمری، پزشک، داروشناس، چشم پزشک و روانشناس است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه زندگانی و آثار وی است.
مواد و روش ها
این تحقیق به روش کتابخانه ای و پژوهش تاریخی (Historical Research) انجام گرفته که به بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی پرداخته است.
نتیجه گیری
به علت آشنایی حکیم با مباحث طبی، داروشناسی، چشم پزشکی و روانشناسی می توان نتیجه گرفت که وی در زمینه تمامی علوم و دانش های پزشکی دوران خویش تبحر داشته و مهارت و نوآوری هایش در بسیاری از آثار طبی علما، دانشمندان و پزشکان بعد از او انعکاس یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951027 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!