تحلیل نشانه شناختی کلیشه های جنسیتی و پایگاه اجتماعی در دو فیلم برف روی کاج ها و یه حبه قند

پیام:
چکیده:
رسانه از طریق ارائه رمزگان های مخصوص به خود نه تنها فرهنگ موجود را به مخاطبان عرضه می کند، بلکه خود نیز به صورت فعالانه دست به معناسازی و تولید فرهنگ می زند. محصولات فرهنگی به ویژه فیلم ها دارای ایدئولوژی هستند، و آنچه را که تاریخ مند و مخلوق فرهنگی خاص بوده، بی زمان و بی مکان و در واقع به صورت طبیعی جلوه می دهند. بازنمایی زنان و مردان در رسانه ها موضوعی با اهمیت است و همراه شدن این بازنمایی با کلیشه های جنسیتی اهمیت این موضوع را چند برابر می کند. در این مقاله به بررسی نحوه رمزگذاری رمزهای جنسیتی در فیلم های ، متعلق به طبقات متوسط پایین، با حضور آشکار کلیشه های جنسیتی نمایش داده شده است. رمزگشایی این هم نشینی نشان می دهد که فیلم های دارای رمزهای جنسیتی، خانواده هایی خوشبخت دارند و برعکس در فیلم هایی که دید مثبتی به زن وجود دارد، خانوا ه هایی ازهم پاشیده دیده می شود. بنابراین مخاطب اقناع می شود که برای داشتن خانواده ای خوشبخت وجود چنین کلیشه هایی ضروری و لازم است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.