شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه حسابرسان در مورد موضوع های کلیدی حسابرسی طبق استاندارد بین المللی حسابرسی 701 است. پاسخ های دریافت شده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران رسمی نشان می دهد که ارزیابی حسابرس از مفروضات اساسی مبنای شناخت و افشای اقلام صورت های مالی در گزارش حسابرس، نحوه مواجهه حسابرس با ریسک های مختلف شرکت، حساب هایی با بالاترین ریسک تحریف با اهمیت (ریسک ناشی از تقلب) در گزارش حسابرس، ارزیابی حسابرس از رویدادها و معاملات عمده و نیز مواردی که بر اساس قضاوت حرفه ای حسابرس در حسابرسی صورت های مالی دارای بیشترین اهمیت هستند، باید به عنوان موضوع های کلیدی حسابرسی شناسایی شوند. از دید حسابرسان افشای موضوع های کلیدی حسابرسی منجر به افزایش ارزش اطلاعاتی و کاهش یکنواختی گزارش حسابرس، افزایش مسئولیت حرفه ای و قانونی حسابرس، بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود گزارشگری مالی خواهد شد. موضوع های کلیدی حسابرسی در هر صنعت و صنایع مختلف متفاوت هستند. هم چنین از نظر حسابرسان، افشای موضوع های کلیدی حسابرسی می تواند منجر به برداشت استفاده کنندگان مبنی بر اظهارنظر جداگانه در خصوص موضوع های کلیدی حسابرسی و عدم پذیرش اظهارنظر مقبول حسابرس، متفاوت بودن موضوع های کلیدی حسابرسی به دلیل اعمال قضاوت حرفه ای حسابرسان، افزایش هزینه های حسابرسی، تاثیر منفی بر رابطه صاحبکار و حسابرس و افزایش فشار از سوی صاحبکار، تلقی استفاده کنندگان از حسابرس به عنوان منبع اصلی اطلاعات گردد. حسابرسان به لزوم وجود رهنمود برای شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی اشاره نموده اند و از دید آنها این موضوع ها باید در نزدیک ترین محل به ارائه بند اظهارنظر حسابرس افشا و برای طبقه بندی هر موضوع از عنوان مناسبی استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951959 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!