پهنه بندی ساختاری رشته کوه های ارسباران در شمال فلات آذربایجان

پیام:
چکیده:
رشته کوه های قوسی شکل ارسباران در شمال فلات آذربایجان (ایران)، سرشار از تعدادی گسل راندگی، پهنه های انباشتگی، گسلش های با هندسه کژ-تخت(Ramp-Flat) ، پنجره های زمین ساختی، تاقدیس های سربریده و... می باشند. بنابراین این رشته کوه ها را می توان به عنوان یک کمربند رانده - چین خورده در نظر گرفت. در این مقاله، با بررسی چین خوردگی های مرتبط با گسلش در رشته کوه های ارسباران ارتباط معنا داری بین ساختار های شکنا و شکل پذیر منطقه مورد مطالعه بدست آمد، به طوریکه چین های مرتبط با راندگی، تراکم بیش از 60% را در سرتاسر رشته کوه های ارسباران نشان می دهند. با توجه به تغییرات رئولوژی، سنگ شناسی و ارتفاعی، رشته کوه های ارسباران به دو پهنه شمالی و جنوبی تقسیم شده است. با توجه به عملکرد گسل های پی سنگی جنوب دشت مغان و گسل راندگی خان باغی و گسل شاهونی، پهنه شمالی به سه زیرپهنه I وII وIII تفکیک شده است. با درنظر گرفتن تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه و با استفاده از بیشینه تراکم گرایش سطح محوری چین خوردگی های مطالعه شده، در پهنه جنوبی راندگی های پیشرفته رو به شمال شرق وجود دارد. زیرپهنه I وIII روراندگی کم گسترش یافته رو به شمال-شمال شرق را نشان داده و برای زیرپهنه II ورقه راندگی در حال توسعه رو به جنوب غرب بدست آمده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1953735 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!