خودسایه اندازی و بهره وری انرژی در الگوی معماری سرآمد، مورد مطالعاتی: فرم کلی ساختمان های میان مرتبه تهران

پیام:
چکیده:
میزان بالای مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان، همواره از دغدغه های اساسی معماران در فرآیند طراحی معماری بوده است. مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش نشان می دهد که یکی از این تدابیر مهم و اساسی در تحقق الگوی «معماری سرآمد»، به کارگیری مفهوم «خودسایه اندازی» در طراحی به معنای استفاده از راهکاری برای ایجاد سایه بر روی سطوح پیرامونی ساختمان است. براساس چارچوب مفهومی طراحی شده، فرم های خودسایه انداز برای آن که بتوانند به عنوان فرم بهینه به کار گرفته شوند، باید حداکثر انرژی تابشی ممکن را در زمستان و حداقل آن را در تابستان کسب نمایند. از این رو هدف از این پژوهش، تحلیل نقش خودسایه اندازی در کاهش مصرف انرژی ساختمان و تحلیل میزان تاثیر به کارگیری فرم های خودسایه انداز در بهبود عملکرد انرژی ساختمان های شهر تهران است. براساس روش تحقیق، راهبرد نیمه تجربی، روش توصیفی- تحلیلی، تکنیک شبیه سازی و تدبیر مقایسه نمونه ها برای پژوهش انتخاب شده است. با بهره گیری از ابزار یکی از نرم افزارهای تجاری موجود، شانزده نمونه از فرم های متداول ساختمان های میان مرتبه موجود در معماری معاصر جهان؛ با هدف دست یابی به فرم بهینه ساختمان در اقلیم تهران، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های اصلی در ماه های مختلف سال، از طریق شبیه سازی و تحلیل و مقایسه میزان جذب انرژی خورشیدی توسط مدل های ساخته شده، به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های در نظر گرفته شده بر روی مدل های مورد نظر ارزیابی شد. دستاوردهای حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان دهنده آن است که به کارگیری شیوه خودسایه اندازی و ایجاد سایه در سطوح پیرامونی ساختمان ها به واسطه کنترل انتقال حرارت به محیط داخلی ساختمان، تاثیر زیادی در بهینه سازی مصرف انرژی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954339 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.