بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه ای در دشت بهار استان همدان

پیام:
چکیده:
این پروژه به منظور بررسی بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول سیب زمینی در دشت بهار استان همدان اجرا شد. به این منظور 61 مزرعه سیب زمینی که تحت سیستم های آبیاری بارانی و جویچه ای بودند، انتخاب و بررسی شدند. حجم آب مصرفی در مزاراع مورد مطالعه با اندازه گیری دبی منبع آبی (با استفاده از فلوم های wsc)، دبی آبپاشها، ساعت آبیاری در هر نوبت و تعداد کل آبیاری محاسبه شد. تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی با در نظر گرفتن دو حالت کمک های بلاعوض دولت و بدون در نظر گرفتن کمک های دولتی در اجرای سیستم های آبیاری بارانی انجام شد. میانگین حجم آب مصرفی و بهره وری مصرف آب آبیاری در سیستم های آبیاری جویچه ای و بارانی به ترتیب 14194 و 2/8233 مترمکعب در هکتار و 1/3 و 5/6 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد. به این ترتیب سیستم آبیاری بارانی با کاهش 42 درصدی در آب مصرفی، باعث افزایش 110 درصدی بهره وری مصرف آب شده است. تحلیل اقتصادی نتایج نیز نشان داد که ارزش حال منافع خالص زراعت سیب زمینی در شرایط استفاده از سیستم آبیاری بارانی در شرایط کمک های بلاعوض دولت و بدون کمک های دولتی نسبت به روش آبیاری نشتی به ترتیب 369941 و 304262 هزار ریال بیشتر است. نسبت منفعت به هزینه در سیستم آبیاری بارانی در شرایط کمک های بلاعوض دولت و بدون کمک های دولتی به ترتیب 1/3 و 9/2 است. این شاخص در مزارع با سیستم آبیاری نشتی 8/2 تعیین شد. میزان درآمد ناخالص و درآمد خالص در دو روش آبیاری بارانی و جویچه ای به ترتیب 360500 ، 304150 و 243355، 199992 هزار ریال تعیین شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1407 -1417
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954361 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!