ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot

پیام:
چکیده:
پایداری عملکرد و سایر صفات مهم هشت ژنوتیپ پیاز روز کوتاه (پیاز اصلاح شده بهبهان، توده محلی بهبهان، توده محلی پادوک، توده محلی رامهرمز، توده محلی برازجان، توده محلی ایرانشهر و ارقام تگزاس ارلی گرانو و پریماورا) با استفاده ازطرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی بهبهان، میناب و ایرانشهر به مدت دو سال زراعی (93-1391) مطالعه گردید. برای مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از روش GGE biplotاستفاده گردید. ارزیابی عملکرد کل ژنوتیپ ها به روش نمودار چند ضلعی مشخص نمود که هر منطقه به منزله یک محیط بزرگ تلقی می شود. در منطقه ایرانشهر رقم پریماورا، در منطقه بهبهان رقم تگزاس ارلی گرانو و در منطقه میناب توده محلی برازجان برترین ژنوتیپ ها بودند. بر خلاف عملکرد کل، از نظر عملکرد قابل فروش دو منطقه ایرانشهر و میناب، به دلیل شباهت نتایج در یک محیط کلان قرار گرفتند. نتایج بهبهان با دو منطقه مزبور متفاوت بود و در یک محیط کلان دیگر قرار گرفت. براساس نمودار ایده آل، ایرانشهر منطقه ایده آل برای پدیده بولتینگ تلقی گردید. برای صفات عملکرد کل و قابل فروش، بهبهان ایده آل ترین محیط شناخته شد. میناب محیط ایده آلی برای دوقلویی بود. برای درصد ماده خشک سوخ، بهبهان و ایرانشهر مناطق ایده آلی تلقی گردیدند. نتایج ارزیابی ژنوتیپ ها با نمودار محیط متوسط مشخص نمود، بر اساس دو مقوله عملکرد کل و پایداری، رقم تگزاس ارلی گرانو برترین ژنوتیپ بود. از نظر عملکرد قابل فروش، مقاومت به بولتینگ و دوقلویی و پایداری این صفات رقم پریماورا بهترین ژنوتیپ بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
959 -972
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954603 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!