اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود: پژوهش مورد منفرد

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات عملکرد جنسی به ویژه اختلال نعوظ یک اختلال نسبتا ناشناخته و مقاوم به درمان است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مقدماتی درمان شناختی - رفتاری بر اختلال نعوظ جنسی و شدت علائم روان شناختی همبود با آن انجام شد.
روش
پژوهش از نوع مورد منفرد با طرح A-B می باشد. مراجع مردی 28 ساله بود که براساس معیارهای ورود به پژوهش، مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-V، پرسشنامه های بیمارستانی اضطراب و افسردگی، تجارب جنسی آریزونا (ASEX)، بین المللی عملکرد نعوظی (5-IIEF) و نظر روان پزشک تشخیص قطعی اختلال نعوظ را دریافت نمود. پس از موقعیت خط پایه [NP1] ، مداخله آغاز شد و مراجع 8 جلسه مداخله درمانی هفتگی 90 دقیقه ای را دریافت نمود و یک ماه پس از پایان جلسات مداخله، چندسری پرسشنامه در دوماه متوالی به عنوان مرحله پیگیری اجرا و تکمیل شد.
نتایج
یافته های پژوهش طی تحلیل دیداری نمودار داده ها براساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری نشان داد، در مرحله پیگیری نسبت به خط پایه مداخله در بهبود اختلال نعوظ و کاهش شدت نشانگان افسردگی و اضطراب همبود با آن موثر بوده است (با PND، هفتاد و پنج درصد).
بحث و نتیجه گیری
نتایج بر اهمیت این مداخله در اختلالات عملکرد جنسی و ارائه افق های جدید در مداخلات بالینی تاکید دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954682 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.