بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژی فیلم نانوکامپیوزیت آلژینات سدیم حاوی نانوذرات چربی جامد

پیام:
چکیده:
بیشتر مواد بسته بندی غذایی از پلیمرهای غیرقابل تجزیه تولید می شوند که یک مشکل جدی زیست محیطی به حساب می آید. مواد طبیعی مثل پلی ساکاریدها، به عنوان جایگزین پلیمرهای سنتزی عرضه شده اند که آلودگی زیست محیطی را به حداقل می رسانند و نسبتا کم هزینه هستند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر نانوذرات چربی بر مورفولوژی، خواص مکانیکی و ممانعت کنندگی فیلم آلژینات سدیم بود. برای این منظور نانوذرات چربی در سه سطح 0.025%، 0.05% و 0.1% به فیلم آلژینات سدیم اضافه گردید و ویژگی های نوری، قدرت کشش، ازدیاد طول در نقطه ی شکست، ضریب یانگ، نفوذپذیری به بخار آب و ریزساختار (SEM) فیلم ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات چربی جامد، ازدیاد طول در نقطه ی شکست و نفوذپذیری به بخار آب افزایش یافت (05/0>P) ، در حالی که از نظر قدرت کشش و ضریب یانگ اختلاف آماری معنی داری با نمونه کنترل مشاهده نشد (05/0>P). فیلم های حاوی غلظت بالای نانوذرات چربی جامد (1/0%)، کمی مایل به زرد بودند و کدورت بالایی داشتند (05/0>P). تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که استفاده از نانوذرات چربی جامد باعث ایجاد حفرات ریز در بافت فیلم آلژینات گردید که میزان این حفرات با افزایش غلظت نانوذرات، افزایش یافت. در نهایت نتایج به دست آمده از این کار نشان می دهند که نانوذرات چربی جامد برای افزایش انعطاف پذیری فیلم مناسب هستند اما اثر مثبتی بر ویژگی ممانعت کنندگی فیلم ندارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -271
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954856 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.