بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی با شاخص های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیام:
چکیده:
مقدمه
شاخص های عملکردی یکی از مهم ترین تعیین کننده های وضعیت کارایی و بهره وری بیمارستان ها می باشند. هدف این پژوهش بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی با استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
روش
این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود، جامعه مورد مطالعه همه بیمارستان های استان آذربایجان شرقی است. جهت گردآوری داده ها از چک لیست استاندارد وزارت بهداشت که بر اساس موضوعاتی همچون درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، میزان گردش تخت بود استفاده گردید و سپس بر اساس جدول شاخص های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با استفاده از نرم افزارEXCEL 2013 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی ازنظر درصد اشغال تخت وضعیت متوسط، ازنظر متوسط چرخش تخت و متوسط طول اقامت بیمار از وضعیت مطلوبی بر طبق استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخوردار بوده است
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینکه وضعیت شاخص ها در بیمارستان های موردمطالعه در وضعیت مطلوب و متوسط رو به بالا قرار دارند، جهت بهبود و رشد شاخص های بیمارستانی، باید هدف گذاری جدیدی توسط مدیران و دست اندرکاران صورت گیرد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که مدیران دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ها از تجربیات موفق مدیران در سایر دانشگاه ها و بیمارستان ها جهت بهبود وضعیت شاخص های بیمارستانی استفاده نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
190 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955299 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.