روش های طیف سنجی در آنالیز همزمان مواد منفجره

پیام:
چکیده:
آنالیز همزمان مواد منفجره به منظور شناسایی، تعیین خلوص و رفع آلودگی های ناشی از آن در محیط، نیازمند روش هایی سریع، ساده و ارزان می باشد. روش های طیف سنجی نوری (UV-Vis)، رزونانس مغناطیس هسته پروتون با میدان قوی (1H-NMR)، طیف سنجی رامان (Raman) و مادون قرمز نزدیک (NIR) از جمله روش های متداول در حوزه آنالیز همزمان بوده که به دو صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد طیف های مشتقی و روش های کمومتری به عنوان روش مستقیم، بدون مراحل جداسازی اولیه، قدرت تشخیص پیک ها را بهبود می دهند. . در روش های غیرمستقیم نیز، آن ها بصورت ترکیب با دیگر روش های آنالیزی به کار برده می شوند. در این خصوص کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) قدرت تفکیک، گزینش پذیری و تکرار پذیری بالایی فراهم می کند. همچنین در 1H-NMR بدون نیاز به مشتق سازی با ترکیبات مختلف می توان به حد تشخیص قابل توجهی دست یافت. رامان رزونانسی با قدرت ژرف فرابنفش (DUVRRS) برای شناسایی مقادیر ناچیز از مواد منفجره با درصد اطمینان و حساسیت بالا قابل استفاده می باشد و خطای کمتر، سرعت و غیرمخرب بودن روش NIR نیز این روش را برای آنالیز همزمانی مناسب کرده است
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.