مقایسه تحلیلی عملکرد لرزه ای قاب خمشی دسته شده و قاب خمشی ترکیبی میان مرتبه

پیام:
چکیده:
دراین پژوهش به بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی میان مرتبه تحت رکوردهای حوزه نزدیک مقیاس شده، با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی (NTHA) و افزایشی (IDA) پرداخته شده است. همچنین تبیین مختصر این مفهوم نیز از دیدگاه تشکیل مفاصل غیرخطی بر اساس تحلیل پوش آور مودال (MPA) نیز آزموده شده است. ماهیت انتشار سه بعدی امواج لرزه ای ناشی از رکوردهای زلزله در اسکلت مقاوم سازه، سبب ایجاد نیروهای دینامیکی با دامنه مختلف خواهد شد. وجود و اعمال رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک می تواند سبب بزرگی و افزایش شدت تاثیرگذاری نیروهای یاد شده گردد. دو سازه مطالعاتی در این تحقیق، با اسکلت قاب خمشی دسته شده (Bundled Tube) و قاب خمشی ترکیبی (3D Frame) می باشند. پارامترهای پاسخ مورد بررسی عبارت از پوش بیشینه دریفت طبقات، بیشینه شتاب طبقات، تاریخچه زمانی دریفت و آرایش مفاصل غیرخطی می باشند. همچنین، منحنی های IDA متناظر با پارامتر دریفت تحت چند رکورد حوزه نزدیک ترسیم شده است. عملکرد لرز ه ای سازه-های مطالعاتی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955657 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!