مدل سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد

پیام:
چکیده:
وجود تیر پیوند در قاب های مهاربندی واگرا مهم ترین عامل تفاوت رفتاری این قاب با سایر سیستم های سازه ای، است. به همین دلیل، مدل سازی رفتار تیر پیوند اهمیت بسیاری دارد. مطابق آیین نامه FEMA 356 برای ارزیابی عملکرد تیر پیوند در تمام محدوده های رفتاری آن، نیاز به چرخش خمیری مفاصل خمیری است. در بسیاری از مطالعات، برای مدل سازی تیر پیوند، در محل تشکیل مفصل خمیری، دو مفصل خمشی و برشی متمرکز را به صورت همزمان مدل می کنند. در این روش، در صورت حاکم شدن رفتار برشی در تیر پیوند، دورانی در دو طرف مفصل خمیری به وجود نمی آید. به همین دلیل، نمی توان به مدل سازی رفتار تعمیم یافته تیر پیوند و ارزیابی عملکردی آن مطابق آیین نامه FEMA 356، پرداخت. در این مقاله روش جدیدی برای مدل سازی رفتار تیر پیوند ارائه شده است. طبق این روش، در محل تشکیل مفصل خمیری، تنها یک مفصل خمیری خمشی مدل می شود و رفتار آن به گونه ای تعیین می گردد که معادل رفتار تیر پیوند باشد. علاوه بر ارائه روش جدید مدل سازی تیر پیوند، فرآیند محاسبه تغییرمکان هدف هر سطح عملکرد نیز در این مقاله شرح داده می شود. به منظور مدل سازی و تحلیل استاتیکی غیرخطی از نرم افزار OpenSees استفاده شده است. در انتها، برای صحت سنجی فرآیند محاسبه تغییرمکان هدف هر سطح عملکرد و روش مدل سازی ارائه شده، نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی یک قاب مهاربندی واگرای فولادی دوبعدی ارائه گردیده و با نتایج نرم افزار SAP2000 مقایسه شده است. مقایسه نتایج، صحت مدل سازی و فرآیند محاسبه تغییرمکان هدف را تایید می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955658 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!