تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی

پیام:
چکیده:
در این مقاله، به تحلیل رفتار حرارتی قیر اصلاح شده با استفاده از پلاستیک های بازیافتی و پودر لاستیک ضایعاتی پرداخته شده است. در ابتدا به کمک تحلیل حرارتی، رفتار مواد با افزایش دما بررسی شده که مهم ترین آنها تحلیل حرارتی (TGA) وگرماسنجی افتراقی (DSC) بر روی پلاستیک های بازیافتی، قیر اصلاح شده و پایه می باشد. قیر اصلاح شده با پلاستیک های بازیافتی عملکرد بهتری به لحاظ خصوصیات حرارتی دارد. در انتها آزمایش FTIR جهت تعیین ساختار ترکیبات بر روی قیر پایه، قیراصلاح شده و پلاستیک های بازیافتی انجام شد و مشاهده گردید که اصلاح قیر با پلاستیک های بازیافتی از نوع فیزیکی می باشد و واکنش شیمیایی رخ نمی دهد. در این مقاله، به تحلیل رفتار حرارتی قیر اصلاح شده با استفاده از پلاستیک های بازیافتی و پودر لاستیک ضایعاتی پرداخته شده است. در ابتدا به کمک تحلیل حرارتی، رفتار مواد با افزایش دما بررسی شده که مهم ترین آنها تحلیل حرارتی (TGA) وگرماسنجی افتراقی (DSC) بر روی پلاستیک های بازیافتی، قیر اصلاح شده و پایه می باشد. قیر اصلاح شده با پلاستیک های بازیافتی عملکرد بهتری به لحاظ خصوصیات حرارتی دارد. در انتها آزمایشFTIR جهت تعیین ساختار ترکیبات بر روی قیر پایه، قیراصلاح شده و پلاستیک های بازیافتی انجام شد و مشاهده گردید که اصلاح قیر با پلاستیک های بازیافتی از نوع فیزیکی می باشد و واکنش شیمیایی رخ نمی دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955659 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!