راهکار های غیردارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری

پیام:
چکیده:
هدف
دانشجویان پرستاری متحمل فشارهای اضافی می شوند. این فشارها تاثیراتی منفی بر سلامت روان دانشجویان می گذارد. این مطالعه با هدف ارائه یک مرورکلی از پژوهش های انجام شده در زمینه راه کارهای غیر دارویی کاهش اضطراب در دانشجویان پرستاری صورت گرفته است.
منابع داده ها
 در این مطالعه منابع اطلاعاتی مختلفی را از قبیل: ISI، Medline (Pubmed) ،medlib ، Scopus John Wily ,Sciencedirect ,Index Medicus و ovid و بین سالهای 1938 تا 2016 مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج حاصل از این مطالعات با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گفتند.
روش های انتخابی برای مطالعه
در این مطالعات روش های مختلفی از جمله تکنیک تن آرامی، آموزش قاطعیت و غیره مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از جستجوی الکترونیک تعداد 88 مقاله بازیابی شد که 58 مورد از آنها به دلیل عدم تناسب حذف گردیدند. جستجوهای الکترونیکی با استفاده واژگان کلیدی "راهکار های غیر دارویی"، "اضطراب" و"دانشجویان پرستاری" در عناوین و خلاصه مقالات در Mesh صورت پذیرفتند.
ترکیب مطالب و نتایج
بررسی نتایج حاکی از تاثیر بسزای روش های غیر دارویی به خصوص آرام سازی ذهنی، آرام سازی عضلانی، برنامه های مدیریت استرس و رایحه درمانی بر کاهش اضطراب دانشجویان پرستاری بود.
نتیجه گیری
تنیدگی یک دانشجوی پرستاری بر بازده کل سیستم و کیفیت مراقبت اثر می گذارد بنابراین به مسئولین آموزشی و مربیان توصیه می شود که دانشجویان مضطرب را شناسایی و از روش های مناسب در جهت بهبود وضعیت آنان استفاده نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955666 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!