ارائه رویکرد داده کاوی به منظور جذب پرسنل؛ مطالعه موردی شهرداری قزوین

چکیده:
موفقیت یا شکست سازمان ارتباط مستقیمی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد. همچنین انتخاب و به کارگیری شایسته ترین افراد در هر شغل یکی از مهمترین مسائل و تصمیم های مدیریتی محسوب می شود. اغلب داده ها و اطلاعات فراوانی در سازمان ها وجود دارد که بدون استفاده قرار می گیرند داده کاوی، به عنوان راه حل برای چنین مسائلی است. با توجه به وجود بانک داده های فراوان در سازمان ها (به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی) در این پژوهش نیز سعی بر این است ضمن استفاده از فن داده کاوی به عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات و با پرداختن به یکی از مهمترین مسائل مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی (گزینش و انتخاب کارکنان)، عوامل و قواعد موثر بر عملکرد نیروی انسانی شناسایی شده و با کشف الگوی پنهان بین وضعیت کارکنان با کارایی و اثربخشی آنها و اعلام آن به مدیران، بتوان آنها را برای تصمیم گیری در مورد استخدام و انتخاب صحیح کارکنان، هدایت نمود. در این پژوهش، تکنیک داده کاوی مورداستفاده درخت تصمیم گیری، شبکه عصبی و رگرسیون بوده که درنهایت مشخص گردید که متغیرهای نوع مدرک تحصیلی، سابقه سازمانی و پست سازمانی تاثیر به سزایی در ارتقاء کارکنان داشته است.و با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهادهایی جهت کاربردی نمودن نتایج ارائه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955796 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!