ارائه مدلی برای مکانیابی تسهیلات اورژانسی در مواقع اضطراری

پیام:
چکیده:
در این تحقیق مدلی در چارچوب مکانیابی پوششی سلسه مراتبی با در نظر گرفتن رویکرد پویا (شعاع پوشش و مقدار تقاضا در دوره های مختلف به صورت پویا) ارائه میگردد. در این مدل احتمال مشغول بودن تسهیلات در نظر گرفته شده است که به منظور مکانیابی بیمارستان ها و ماشین های خدماتی برای استقرار و پوشش نقاط تقاضا که در شعاع آنها قرار دارند ارائه شده است. جایگاه بیمارستان های فوق تخصصی، بیمارستان یکبار مکانیابی می شود و در دوره های مختلف ثابت می باشند. مکان تسهیلات خدماتی شامل آمبولانس ها در دوره های مختلف متغیر می باشد و همچنین برای این جابجایی ها در مدل هزینه هایی در نظر گرفته شده است. در این مدل ماشین خدماتی و بیمارستان ها دارای محدویت ظرفیت می باشد. به دلیل NP-HARD بودن مدل برای حل در مقیاس های کوچک از روش قطعی نرم افزار گمز GAMS و برای مقیاس های بزرگتر از الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری PSO استفاده شده است که اکثرا جوابهای نزدیک بهینه ارائه کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1955806 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!