بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام

پیام:
چکیده:
سود حسابداری شامل اجزای نقدی و تعهدی است. اجزای تعهدی سود را می توان به اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری نیز تقسیم بندی کرد. در ادبیات غالب حوزه مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری فرصت طلبانه دانسته شده است؛ ویژگی که موجب تضعیف محتوای اطلاعاتی سود می شود. این در حالی است که مدیران همچنین می توانند از اقلام تعهدی اختیاری برای علامت دهی اطلاعات خصوصی دست نیافتنی به اشخاص برون سازمانی، استفاده کنند؛ در نتیجه، آنان به چنین اشخاصی اجازه می دهند تا ارزیابی بهتری از ارزش اقتصادی آینده شرکت به عمل آورند. از آنجایی که قابلیت اتکای صورت های مالی، شامل سود، به میزان زیادی به کیفیت حسابرسی انجام شده بستگی دارد، درک چگونگی توجه بازار به کیفیت حسابرسی به هنگام ارزش گذاری سود حسابداری و اجزای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و الگوی داده های ترکیبی، به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش گذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که سود حسابداری تاثیر مستقیم و معناداری بر بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین سود حسابداری و بازده سهام می گردد؛ علاوه بر این، کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام، تاثیری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956372 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!