تاثیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی

پیام:
چکیده:
هدف این مقاله تحلیل وبررسی تاثیرتمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی است. در این پژوهش، تاثیر محافظه کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان های نقدی و عدم تقارن پایداری سود بر حق الزحمه حسابرسی برای 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، بین سال های 1388-1395، که به روش حذف تصادفی انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر اساس داده های تابلویی با اثرات ثابت و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که محافظه کاری مشروط بر اساس مدل های سود و بازده و پایداری سود، تنها در شرکت های بزرگ بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی داری دارد و در شرکت های کوچک تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر متقابل تمرکز مالکیت و شاخص محافظه کاری شرطی بر اساس مدل پایداری سود تاثیر مثبت و بر اساس مدل سود و بازده تاثیر منفی بر حق الزحمه حسابرسی دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956373 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!