تاثیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی

پیام:
چکیده:
هدف این مقاله تحلیل وبررسی تاثیرتمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی است. در این پژوهش، تاثیر محافظه کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان های نقدی و عدم تقارن پایداری سود بر حق الزحمه حسابرسی برای 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، بین سال های 1388-1395، که به روش حذف تصادفی انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر اساس داده های تابلویی با اثرات ثابت و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که محافظه کاری مشروط بر اساس مدل های سود و بازده و پایداری سود، تنها در شرکت های بزرگ بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی داری دارد و در شرکت های کوچک تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر متقابل تمرکز مالکیت و شاخص محافظه کاری شرطی بر اساس مدل پایداری سود تاثیر مثبت و بر اساس مدل سود و بازده تاثیر منفی بر حق الزحمه حسابرسی دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956373 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!