تحلیل تجارب زیسته زنان مصرف کننده مواد به واسطه سالن های زیبایی و ورزشی: پژوهش کیفی

پیام:
چکیده:

الگو و تبلیغات جدید درباره مواد مخدر در سال های اخیر رشد میزان اعتیاد در زنان عموما در موارد پرخطری چون مواد روان گردان و محرک را باعث شده است. برخی توزیع و تبلیغ مواد مخدر صنعتی در در سالن های زیبایی و ورزشی را از عوامل این افزایش دانسته اند. این مطالعه با هدف بررسی این مدعا به واکاوی زمینه ها، دلایل، استراتژی ها و پیامدهای اعتیاد در زنان به واسطه محیط های نامبرده شده پرداخته است.

روش

تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. زنان مبتلا به مصرف مواد به واسطه اماکن نامبرده شده، ساقیان مواد مخدر و مربیان و آرایشگران سه گروه شرکت کننده در این مطالعه بوده اند که با استفاده از سه روش نمونه گیری هدفمند، گلوله برفی و نظری مجموعا با 42 نفر از آن ها مصاحبه شده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است و برای تحلیل داده ها از مدل پارادایمی اشتراوس-کوربین استفاده شده است.

یافته ها

زنان به دلایل غلبه هنجارهای مردانه، اضطراب اجتماعی، دیدگاه ظاهرگرایانه، جامعه پذیری جنسیتی، پایگاه پایین تر در جامعه و تاثیرپذیری از رسانه‎های جمعی به واسطه محیط های زنانه به مصرف مواد گرایش پیدا کرده اند. در این میان استفاده ابزاری از بدن به عنوان سرمایه و کسب هویت زنانه به عنوان زمینه تسهیل گر و جمع های زنانه، بازار پررونق و موانع و محدودیت های به مثابه شرایط مداخله گر عمل کرده اند. راهبردهای دختران و زنان جوان در مصرف مواد بر دست کم گرفتن مواد، مصرف خودسرانه مواد، سهولت مصرف مواد و استفاده ابزاری از مواد دلالت دارد. این وضعیت پیامدهایی نظیر تشدید و تغییر الگوی مصرف، طرد و بی اعتباری و احساس گناه را برای آنان در پی داشته است.

نتیجه گیری

برای توفیق در حوزه مقابله، کنترل و پیشگیری از اعتیاد زنان و دختران باید ریشه ها و عوامل موثر در ظهور و بروز این معضل مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت با افزایش جمعیت زنان و دختران معتاد، چالشی جدیدتر برای جامعه ایجاد خواهد شد که رفع آن مستلزم انجام هزینه های بسیاری خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956414 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!