فر شاهی در آیین دلبران

پیام:
چکیده:
این پژوهش نگرشی است تازه به فر شاهانه و فر دلبرانه، که با روشی تحلیلی- توصیفی به سنجش آن ها در برخی متون ادبی- تاریخی با غزل حافظ می پردازد. شاهان برای تضمین دوام حکومت ناگزیر از وابسته ساختن خویش به نیروهای ماورایی بوده اند تا به یاری پیوندی که با عالم بالا برقرار می کنند، خود را از دایره نقد و پرسش گری رهایی بخشند و آن گاه در سایه این قدسیت، به آرزوهای خود برسند. فر، حق الاهی سلطنت، لازمه مشروعیت حکومت در ایران باستان و راه توجیه آن بود. با کم نور شدن قصیده در آسمان شعر و ادب، شاه، جای خویش را به معشوق غزل سپرد. حکومت معشوق بر قلب ها نیز نیازمند توجیه بود. از آن جا که الگوی فکری دیگری برای توجیه این حاکمیت در اختیار نبود، پس نیروی فر، به فریاد رسید و معشوق زمینی را به مقامی پرواز داد که با خداوند ادعای برابری می کرد. نمودهایی درونی و بیرونی این فر، به سبب تاثیری ژرف که بر جان عاشق می گذاشت، او را از دیگر رقیبان عرصه خوبی ممتاز می ساخت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956598 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.