ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ

پیام:
چکیده:
به منظور ارزیابی اثرات ترکیب وراپامیل-کتامین بر ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن، فشارخون شریانی، گاز های خونی و میزان اسیدیته خون سرخرگی، پنج قلاده سگ مخلوط به ظاهر سالم، (سه نر و دو ماده) با وزنی بین 20-15 کیلوگرم و سنی بین 5/1 تا 2 سال انتخاب شدند. وراپامیل (3/0 میلی گرم بر کیلوگرم وریدی) ده دقیقه قبل از تجویز کتامین (15 میلی گرم بر کیلوگرم وریدی) تزریق گردید. تمام نمونه های خون شریانی از سرخرگ رانی چپ قبل از تزریق وراپامیل گرفته شد و در دقایق 5، 15، 30 و 45 پس از القای بیهوشی با کتامین نمونه گیری ها تکرار گردیدند. در تمامی حیوانات، بیهوشی و بازگشت از آن بدون حادثه بود. ضربان قلب در تمام زمان های پس از بیهوشی به طور معنی داری افزایش یافت. در دقیقه پنجم پس از بیهوشی فشار اکسیژن شریانی و میانگین فشار خون شریانی کاهش و دی اکسید کربن شریانی به طور معنی داری افزایش یافتند و pH شریانی خون در دقایق 5 و 15 کاهش یافت. تعداد تنفس و درجه ی حرارت بدن هیچ گونه تغییرات معنی داری را نشان ندادند. بر اساس مطالعه ی حاضر می توان نتیجه گیری کرد، تمام تغییرات آماری معنی دار در قسمت اکسیژن، دی اکسید کربن شریانی و اسیدیته ی خون زودگذر بوده و به کارگیری ونتیلاتور و اکسیژن کمکی می تواند در جلوگیری از آن ها مفید باشد، با این وجود، پیش از معرفی این ترکیب در سگ تحقیقات بیش تری توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957014 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!