لزوم توجه به مهار کالا در کانتینرها و نقش آن در بسته بندی های حمل و نقلی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به نقش بسته بندی در حفاظت و نگهداری کالا که بیشترین ضرورت و اهمیت را به خود اختصاص داده است؛ اما متاسفانه در توجه به اجرای بسته بندی کالا، نقاط ضعف فراوانی مشاهده می شود. عدم توجه به اصول صحیح اجرای مهار بار در واحد بسته بندی حمل و نقلی باعث وارد آمدن صدمات و خسارت فراوان به کالا در هنگام جابه جایی و انتقال، می شود. هنگام مهار بسته بندی های حمل و نقلی، کلیه بارها و بندها باید در جهات مخالف با هر گونه حرکت احتمالی باشند، ضمن اینکه باید با زاویه مناسب بسته شوند. در مهار بارها توجه به مسئله ایجاد اصطکاک و اعمال نیروی عمودی، شرط مهم مهار بسته بندی حمل و نقلی خواهد بود. چنانچه زاوی های که بند در راستای افق میسازد، به زاویه عمود نزدیک تر باشد، نیروی فشاری بند، بزرگ تر و کارایی بند، در مهار بار، بیشتر خواهد بود. بدین منظور، آشنایی با روش ها و رویه ها، مواد، تجهیزات و فنون مهار بسته بندی حمل و نقلی در انواع وسایل حمل و نقلی از جمله نکات مهمی میباشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!