ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع (ETBA) با استفاده از TOPSIS در واحد فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه
صنعت فولادسازی و ریخته گری یکی از پرمخاطره ترین صنایع موجود می باشد زیرا کارگران با توجه به ماهیت کار با بسیاری از خطرات مواجه هستند.این پژوهش در واحد فولادسازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران درسال 1396 با هدف ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در جهت کنترل خطرات احتمالی انجام پذیرفت. مواد و
روش
به منظور شناسایی خطرات از تکنیک ETBA استفاده شد. در فرایند جمع آوری اطلاعات از روش های مشاهده، مصاحبه با کارگران و کارشناسان، پرسشنامه، سوابق حوادث ثبت شده در واحد ایمنی استفاده گردید ‍. با انجام مقایسات زوجی احتمال وقوع ریسک ها به روش FAHP وزن دهی شدند و این وزن به عنوان نمره احتمال وقوع ریسک منظور گردید. شدت پیامد و سیستم های کنترل موجود نیز در پرسشنامه ها نمره دهی گردید. سپس ریسک ها بر اساس سه شاخص (شدت اثر، احتمال وقوع و سیستم های کنترل و نظارت) با روش TOPSIS اولویت بندی شدند.
نتایج
27 خطر در سه گروه ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص گردید. که پرتاب مذاب با ضریب نزدیکی 0/9001 در اولویت اول و مصرف گاز با ضریب نزدیکی 0/0268 در اولویت آخر قرارگرفت. سپس نتایج در 4 سطح (زیاد، جدی، متوسط و کم) دسته بندی گردید که 44% آن ها جزء ریسک های زیاد و جدی، 41% متوسط و 15% کم بودند.
نتیجه گیری
این تحقیق نشان می دهد، مهم ترین انرژی های موجود در واحد فولادسازی، انرژی شیمیایی، گرمایی و پتانسیل می باشند و همچنین ارزیابی ریسک ها نشان می دهد که ریسک های ایمنی موجود در کارخانه فولادسازی در اولویت بالاتری نسبت به ریسک های بهداشتی و زیست محیطی قرار دارند. در نهایت راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش ریسک ها ارائه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957530 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.