طراحی و ساخت زخم پوش حاوی اسانس زنیان (Trachyspermum) با استفاده از فن نانولیپوزوم و بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ضد باکتریایی و سمیت سلولی آن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های کاربردی زخم پوش های بارگذاری شده با نانو لیپوزوم حاوی اسانس زنیان با اثرات ضدمیکروبی مناسب و سمیت سلولی اندک انجام شد.
مواد و روش ها
فرمولاسیون های لیپوزومی اسانس زنیان حاوی DSPE- PEG، Cholesterol، Span60 و SPC80 که به روش فیلم لایه نازک تهیه شده، با روش های رمق کشی و اسپری به منظور تولید زخم پوش پوستی، روی پارچه ی پنبه ای پوشش داده شد. علاوه بر بررسی میزان انتقال به سلول در محیط برون تن و هم چنین کمترین غلظت مهاری، آزمون های نساجی و آزمون ضدمیکروبی و هم چنین رهایش 96 ساعته اسانس در زخم پوش انجام گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، تمامی اصول اخلاق در پژوهش رعایت شده است.
یافته ها
درصد بارگذاری دارو در فرمولاسیون لیپوزومی بالای 85 درصد بود. کوچک بودن شاخص پراکندگی (02/0= PDI) در فرم پگیله شده ی فرمولاسیون، نشان دهنده ی پراکندگی مطلوب ذرات است که عدم تجمع دارو را در کاربرد پوستی به دنبال دارد. آزمون میکروبی زخم پوش بر اساس استاندارد AATCC عدم رشد باکتری به ویژه اشریشیا کلی را در حضور زخم پوش نشان داد. آزمون های نساجی نیز نشان از خواص قابل قبول زخم پوش تولیدی دارد.
نتیجه گیری
درمجموع، این زخم پوش توانست نتایج قابل قبولی در از بین بردن دو باکتری انتخابی عامل زخم های عفونی نشان دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1957607 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!