مطالعه میگوی سفید سرتیز (‏Metapenaeus affinis ‎‏) سواحل بوشهر از نظر آلودگی به فلزات‎ ‎سنگین‎ ‎آهن، روی، ‏مس ، منگنز و نیکل و تخمین ریسک برای مصرف کننده

پیام:
چکیده:
اکوسیستم های دریایی از طریق تخلیه صنعتی، رواناب کشاورزی و شهری و زباله های شهری به فلزات سنگین آلوده می-‏شوند‎.‎‏ بنابراین موجودات آبزی این آب ها، احتمالا آلوده به فلزات سنگین بوده و برای مصرف ایمن نیستند. این تحقیق در ‏سال 1395 با هدف‎ ‎تعیین‎ ‎غلظت‎ ‎فلزات‎ ‎سنگین‎) ‎آهن،‎ ‎روی،‎ ‎مس، منگنز و نیکل‎ (‎در بافت خوراکی میگو سفید سرتیز‎ ‎سواحل بوشهر و‎ ‎ارزیابی‎ ‎خطر‎ ‎غذایی‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎آنها انجام شد‎.‎‏ نمونه های‎ ‎میگو از‎ ‎سواحل بوشهر به‎ ‎روش‎ ‎تصادفی‎ ‎و با ‏استفاده از قایق و تور صیادی جمع آوری شد.‏‎ ‎از روش هضم اسیدی جهت آماده سازی نمونه ها استفاده شد‎ ‎و غلظت فلزات ‏سنگین توسط دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای‎ (FAAS)‎تعیین شد.‏ برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ‏آماری 19‏SPSS‏ استفاده گردید. برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین ناشی از مصرف این گونه میگو بر ‏اساس دستور کار ‏EPA انجام شد. در این تحقیق میانگین‎ ‎غلظت فلزات‎ ‎آهن،‎ ‎روی،‎ ‎مس، منگنز و نیکل‎ ‎در‎ ‎بافت‎ ‎عضله ‏میگو به‎ ‎ترتیب 05/85±92/130، 00/11±61/65، 29/34±81/35، 22/4±20/10، 49/7±66/10میلی گرم بر کیلوگرم ‏وزن خشک به‎ ‎دست‎ ‎آمد. بر اساس یافته ها، غلظت فلزات آهن،‎ ‎روی‎ ‎و‎ ‎مس‎ ‎در مقایسه‎ ‎با‎ ‎استانداردهای‎ ‎جهانی‎ ‎پایین‎ ‎تر‎ ‎بود.‏‎ ‎میزان‎ ‎فلز نیکل به طور معنی داری در مقایسه با استانداردFDA بالاتر اما در مقایسه با سایر استانداردها پایین تر بود. میزان‎ ‎جذب‎ ‎روزانه‎ ‎و‎ ‎هفتگی‎ ‎پایین‎ ‎تر‎ ‎از‎ ‎دوز‎ ‎مرجع‎ EPA ‎بود.‏‎ ‎در شرایط حاضر، گونه میگوی مورد مطالعه برای مصرف ایمن است ‏و مصرف مداوم‎ ‎آن (70 سال) سبب ایجاد اثرات غیر سرطان زا نمی شود.‏
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
395 -405
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959465 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!