حل معادله انتشار امواج صوتی- گرانشی در جو با شیوه تفاضلات متناهی مرتبه دو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بررسی معادله انتشار امواج در جو یکی از مسائل مهم و پرکاربرد در علوم مختلف می باشد که محققین بسیاری را به خود جلب کرده است. یک نوع از امواج قابل انتشار در جو، موج صوتی- گرانشی می باشد. این نوع از امواج خاصیت مانایی زیادی دارند و می توانند تا ارتفاع بالایی از جو منتشر شوند. معادله انتشار موج صوتی- گرانشی در جو یک معادله هیدرودینامیک هذلولوی غیرخطی شامل معادلات پایستاری جرم (پیوستگی)، پایستاری حرکت و پایستاری انرژی می باشد. برای به دست آوردن جواب معادله انتشار امواج صوتی- گرانشی، معادلات هیدرودینامیک مرتبط به صورت یک معادله بقاء نوشته شده است. در ادامه با استفاده از روش لکس- وندروف دو مرحله ای که یک روش تفارق (تفاضل) متناهی با دقتی از مرتبه ی دوم در مکان و زمان می باشد، انتشار امواج صوتی- گرانشی در جو شبیه سازی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959591 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!