شبیه سازی عددی آبگیری جانبی لوله ای شکل از کانال روباز

پیام:
چکیده:
سازه های آبگیر که بعنوان سازه های هدایت آب در کانال های باز، رودخانه ها و مخازن سد ها استفاده می شوند از قدیمی ترین مسائل مهندسی هیدرولیک هستند. در این مطالعه، یک آبگیر جانبی لوله ای به عنوان یک سازه انحراف جریان پیشنهاد گردید که در دیوارهای جانبی یک کانال استفاده می شود، و مشخصات دبی آبگیری و الگوی جریان آن با استفاده از نرم افزار Flow-3D مورد بررسی قرار گرفت. شبیه سازی ها برای پارامترهای مختلف انجام شده است. نتایج نشان داد که آبگیری جانبی لوله ای با زاویه 90 درجه بالاترین کارایی را در میان تمامی سناریوهای شبیه سازی شده دارد. گردابه و ناحیه جدایش جریان در پشت لوله آبگیر تشکیل می شود و نیز شکل گیری ناحیه جریان چرخشی در پشت لوله آبگیر جانبی می تواند تحت تاثیر پارامترهای دیگر مانند عدد فرود جریان ورودی و موقعیت عرضی دهانه لوله آبگیر باشد. علاوه بر این، یک معادله برای ضریب دبی آبگیری ارائه شده است. ضریب دبی ارائه شده نسبت به ضریب دبی مشاهده شده در حدود 15 درصد اختلاف دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959686 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!