تکانه احساسی و حباب های قیمت سهام در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی ایران

پیام:
چکیده:

در این مقاله یک الگوی DSGE بیزین از سیکل‌های تجاری حقیقی با هدف شناسایی عوامل شکل دهنده حباب قیمتی بازار سهام تهران تصریح شده است. الگوی مذکور در 2 سناریو انجام شده است: در سناریو اول مدل پایه‌ای تحقیق با وجود شوک احساسی بررسی می‌شود. در سناریو دوم تنها شوک احساسی در مدل حضور ندارد. بر اساس نتایج حاصل شده از براورد درستنمایی نهایی مدل بر اساس تقریب لاپلاس، مدل پایه‌ای با داده‌های واقعی و ساختار اقتصاد ایران سازگارتر است، لذا شوک احساسی در ایجاد نوسان در قیمت سهام و متغیرهای اقتصاد کلان ایران نقش مهمی داشته است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مدل نیز شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شده است. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می‌باشد و از طریق محدودیت-های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می‌یابد. به این ترتیب این شوک بخش عمده‌ای از نوسانات مصرف و محصول را نیز بیان می‌کند. شوک احساسی حدود 86 درصد از نوسانات قیمت سهام، 47 درصد از نوسانات مصرف و 39 درصد از نوسانات محصول را توضیح می‌دهد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
115 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959715 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!