بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاری کردن: مطالعه موردی ایران

پیام:
چکیده:

بخش بانکی از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشور به حساب می‌آید، بنابراین بی‌ثباتی در این بخش سبب اختلال در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. یکی از عواملی که می‌تواند بر ثبات بانکی تاثیر بگذارد فرآیند بازاری‌کردن در نظام بانکی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان بازاری‌کردن و ثبات نظام بانکی در ایران و همچنین بررسی میزان اثر بخشی کیفیت نهادی بر رابطه بین این دو است. در برآوردها الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و رگرسیون آستانه‌ای در داده‌های پانلی (PTR) استفاده می‌شود. نتایج حاصل از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می‌دهد که با بازاری‌کردن نظام بانکی، ثبات بانکی کاهش می‌یابد و افزایش کیفیت نهادی می‌تواند این رابطه را بهبود ببخشد. همچنین نتایج روش رگرسیونی آستانه‌ای در داده‌های پانلی نشان می‌دهد که کیفیت نهادی دارای یک مقدار آستانه‌ای برای تاثیر بر رابطه بازاری‌کردن و ثبات بانکی است که سبب می‌شود رابطه بازاری‌کردن و ثبات بانکی در دو رژیم مختلف، متفاوت باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
151 -167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959716 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!