دو نوع مختلف آنتی اکسیدان خوراکی: فراسنجه های ایمنی و عملکرد در بره های شیرخوار سنجابی

پیام:
چکیده:
تعداد 24 راس بره نر و ماده سنجابی شیرخوار با میانگین وزن 2/4 کیلوگرم از زمان تولد در یک دوره 90 روزه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی جهت بررسی دو آنتی اکسیدان خوراکی مورد استفاده قرارگرفتند. بره ها از هفته دوم علوفه و کنسانتره علاوه بر شیر مادر دریافت نمودند. جیره های آزمایشی شامل جیره شاهد (جیره آغازین و شیر)، جیره شاهد + 10 درصد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) و جیره شاهد + یک کپسول حاوی30 میلی گرم کوآنزیم Q10 بودند. جهت اندازه گیری برخی فراسنجه های خون و آنزیمی هر 30 روز یک بار از سیاهرگ گردنی خون گیری شد. تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ مصرف شیر و خوراک روزانه بره ها و فراسنجه های عملکردی مشاهده نشد. هماتوکریت تحت تاثیر بادرنجبویه قرار نگرفت ولی کوآنزیم سبب افزایش آن شد (05/0>P). جیره های حاوی آنتی اکسیدان، سبب افزایش کل گلبول های سفید خون نسبت به گروه شاهد شدند (05/0>P)؛ ولی تغییری در مونوسیت و بازوفیل ایجاد نشد. بادرنجبویه باعث کاهش لنفوسیت و افزایش نوتروفیل شد (05/0>P) ولی کوآنزیم تاثیری بر این دو فراسنجه نداشت. ائوزینوفیل خون بره های دریافت کننده بادرنجبویه یا کوآنزیم بیش تر از گروه شاهد بود (05/0>P). غلظت گلوتاتیون پراکسیداز، ایمونوگلوبولین جی و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند، ولی مکمل بادرنجبویه سبب کاهش شاخص مالون دی آلدهید شد (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد، استفاده از گیاه بادرنجبویه در سطح 10 درصد جیره و همچنین 30 میلی گرم در روز کوآنزیم Q10 در جیره بره های شیرخوار باعث بهبود سیستم ایمنی ‏شد هرچند تغییری در عملکرد بره ها مشاهده نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959723 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.