کنترل یکپارچه ژنراتور القایی، محدودکننده جریان خطا و ذخیره ساز انرژی در مزارع بادی

پیام:
چکیده:

یکی از مشکلات مهم سیستم های قدرت که دارای مزارع بادی با ژنراتورهای القایی دوسوتغذیه هستند قابلیت ایستادگی در مقابل خطای این ژنراتورها و نوسانات توان خروجی آنهاست. در مواقعی که این ژنراتورها توان قابل توجهی از سیستم قدرت را تامین می کنند خروج آنها در هنگام خطا، باعث ناپایداری شبکه می شود. طبق نیازهای جدید بر اساس کدهای شبکه، در مواقع خطا که ولتاژ در پایانه ژنراتور افت می کند، بایستی به منظور حفظ پایداری سیستم، مزارع بادی در شبکه باقی بمانند. به منظور رفع این مشکل، از ابررسانای محدود کننده جریان خطا به منظور محدود کردن جریان خطا و همچنین ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی به منظور جذب و یا تزریق توان در مواقع مورد نیاز برای کم کردن نوسانات توان استفاده می شود. در این مقاله، روشی جهت کنترل هماهنگ ژنراتور القایی دوسوتغذیه، ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی و ابررسانای محدود کننده جریان خطا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی HBB-BC ارائه شده است. اهداف این بهینه سازی شامل حداقل سازی ظرفیت هسته مورد نیاز ذخیره ساز، کاهش انرژی محدود کننده جریان خطا و بهبود ولتاژ شین ژنراتور و کاهش نوسانات توان و سرعت زاویه ای ژنراتور می باشد. نتایج شبیه سازی های صورت گرفته بر روی شبکه مورد آزمایش، قابلیت این کنترل کننده بهینه را در رسیدن به اهداف فوق نشان می د هد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959755 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.