تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از روش مبتنی بر عصبی فازی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری عروق کرونری قلب، از شایع ترین بیماری ها در جوامع مختلف است. یکی از بهترین روش های ارزیابی این بیماری آنژیوگرافی است که نوعی روش تهاجمی است و علاوه بر هزینه گران آن همراه با خطراتی نظیر مرگ، سکته قلبی و مغزی است. مطالعه حاضر باهدف ارائه مدل عصبی فازی به منظور کمک به پزشک در پیش بینی وضعیت عروق کرونر قلبی انجام شده است.
روش ها
این مطالعه از نوع تشخیصی بوده و پایگاه داده آن مشتمل بر 200 نفر از مراجعین به مرکز تخصصی قلب و عروق شهرستان تربت حیدریه انجام شده که شامل 13 عامل خطر از نوع غیرقابل انتساب می باشد. در این پژوهش مدل هایی مبتنی بر روش های داده کاوی جهت تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی ارائه شده است. مدل سازی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و سپس شبکه های عصبی فازی و در نهایت خوشه بندی فازی انجام گرفت.
نتایج
خطای محاسبه شده بر اساس روش میانگین مربعات خطا در روش شبکه عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی فازی به ترتیب 0/2574P= و 0/0007P= بدست آمد.
نتیجه گیری
از آنجایی که آنژیوگرافی یک روش تهاجمی است و با خطرات متعددی همراه است، باید از روش های غیرتهاجمی استفاده شود که پیش بینی بر اساس آن ها دارای کمترین خطا و بیشترین اطمینان باشد. استفاده از روش های نوین داده کاوی می تواند به کاهش این عوارض کمک کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1960480 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!