آفرینش السای آراگون به صورت آیدا نزد شاملو

پیام:
چکیده:
بسیاری از شعرا، با به منصه ظهور نهادن عینی یک مفهوم انتزاعی، بغدخت درونی خود را به نمایش گذارده اند و به مثابه آیینه ای، به بازتاب زیبایی های افرینش پرداخته اند. آراگون، شاعر فرانسوی قرن بیست، متاثر از شعر و فلسفه ی شرق و به ویژه جامی، در مجنون السا، خود را به مانند مجنون، دیوانه وار در جستجوی السای خود می بیند. احمد شاملو، شاعر معاصر ایرانی نیز متاثر ازآراگون، با ابرازعشق به آیدا، پا به عرصه ی وجود می نهد. آیدا و السا، جلوه هایی از دلدار، وطن و هموطنان دو شاعرمی شوند. در این پژوهش، هدف ما نشان دادن این است که چگونه آراگون و شاملو، در جستجوی هویت گمشده خود، با عینیت بخشیدن به عشقی مجازی در قالب اشعاری سوررئالیستی، نسلی را، هم در فرانسه و هم در ایران، متاثراز طرز تفکر خود، قرار داده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
59 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962134 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!