بررسی دوگانگی گفتمان های ایدئولوژیک در رمان مردگان باغ سبز نوشته محمدرضا بایرامی

پیام:
چکیده:
این مقاله به بررسی دوگانگی گفتمان های ایدئولوژیک در رمان مردگان باغ سبز نوشته محمدرضا بایرامی می پردازد. فرضیه اولیه تحقیق بر این مسئله مبتنی است که دوگانگی مزبور ناشی از وجود یک «سوژه فرافردی» با هویت های گوناگون است که نویسنده آن ها را در ظاهر متضاد با هم می بیند. این تحقیق بر پایه نقد جامعه شناسی ل. گلدمن، و. زیما و ا. کرو، نظریه های روایت ژ. ژنت و نظریه های پ. بوردیو و با بررسی شرایط دریافت رمان صورت گرفته است. بعلاوه، نظریه های بوردیو زمینه را برای بررسی حالت فکری نویسنده در سایه تحلیل فرااخلاقی نویسندگی فراهم آورده است. در تحلیل فرااخلاق نویسندگی در این اثر محمدرضا بایرامی، جستاری نیز به شرایط اجتماعی تاریخی پیدایش ادبیات معاصر فارسی و مبحث تعهد در این ادبیات داشته ایم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
147 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962138 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!