مطالعه هذیان طلسم در آثار آنتونن آرتو

نویسنده:
پیام:
چکیده:
آنتونن آرتو نویسنده ای روانپریش است و به گفته لکان این بیماری در عدم پذیرش «دیگری» خلاصه می شود. دیگری تهدیدی است بیرونی که با نفوذ به ذهن و جان آرتو قصد تحریف و تخریب افکارش را دارد. زبان یکی از نمودهای «دیگری» است که میکوشد آزادی محض وجود او را در حصر ساختارهای از پیش تعیین شده درآورد. جامعه میخواهد فردیت او را از بین برد تا در قالب هنجارها و رسوم منحط جای گیرد. روانشناسان گفته ها و نوشته هایش را هذیان قلمداد می کنند و بازیگران واسطه هایی خائن بیش نیستند که تئاتر او را به ورطه نابودی کشاندند. آرتو از این همه میگریزد به این امید که در دل قومی بدوی آزادانه حقیقت وجودش را زندگی کند. اما در بازگشت خود را در ردای دیوانه ای باز مییابد که برای رهایی از شر طلسم اهریمنی که به جانش افتاده بی وقفه فقط مینویسد. این مقاله کوششی است برای مطالعه و بررسی معناگردانی خودخواسته آنتونن آرتو در قالب هذیان طلسم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
173 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962139 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!